18/2/09

Land Rover

Autor: Suso de Toro

2/2/09

Sarou

Autor: Ramón Caride Ogando

Ollos de auga

Autor: Domingo Villar

Corredores de sombra

Autor: Agustín Fernández Paz

O club da calceta

Autora: María Reimóndez

O xardín das pedras flotantes

Autor: Manuel Lourenzo González

Rúa carbón

Autora: Marilar Aleixandre

Un ollo de vidro

Autor: Castelao

Os dous de sempre

Autor: Castelao

Illa soidade

Autora: An Alfaya

Cando petan na porta pola noite

Autor: Xavier Docampo

A cabeza de Medusa

Autora: Marilar Aleixandre

¿Que me queres amor?

Autor: Manuel Rivas

Ébora

Autor: Xosé Carlos Caneiro

A sombra descalza

Autora: An Alfaya

Náufragos en terra

Autor: Martínez Oca

O sol do verán

Autor: Carlos Casares

A fronteira infinda

Autor: Celso Emilio Ferreiro

Resistencia

Autora: Rosa Aneiros